Op het gebruik van Racefiets.cc (https://racefiets.cc) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
De uitgever van Racefiets.cc streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Racefiets.cc niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Racefiets.cc aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Racefiets.cc en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Racefiets.cc garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Valkenburg Media te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Racefiets.cc heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Racefiets.cc aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Racefiets.cc zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Racefiets.cc daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

In het geval van het gebruik van afbeeldingen en bewoordingen van derden wordt altijd de grootst mogelijke moeite betracht eventuele rechthebbenden te achterhalen. Tevens wordt er alles aan gedaan om via social media gedeelde afbeeldingen van derden in hun oorspronkelijke vorm te integreren, al dan niet te voorzien van een volledige bronvermelding. Tref je toch iets aan wat hiermee in tegenspraak is, neem dan contact op via info@racefiets.cc.

Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2021.